• Локація вул. Б. Хмельницького, 46, м. Київ, 01054, Україна
  • Номер телефону +38 (044) 234 4186

Підтримка ЗМІ, що змінили форму власності

Укртелерадіопресінститут (УТРПІ) спільно з Держкомтелерадіо надає дієву допомогу ЗМІ державної та комунальної форм власності, що проходили процес реформування, та здійснюють становлення як незалежні медіа.

З моменту прийняття Законів України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» та «Про реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ» Укртелерадіопресінститут включив у свій перелік, як один з найбільш пріоритетних напрямків роботи, всебічну допомогу українським ЗМІ, що проходять реформування. УТРПІ організовує та проводить для даного сегменту спеціалізовані навчальні семінари з актуальних тем на регулярній основі.

ПАТ «НСТУ».

З початку створення Суспільного мовника Укртелерадіопресінститут розпочав співпрацю з НСТУ, запросивши до навчання фахівців творчих професій усіх філій в рамках базових освітніх курсів (режисер телебачення, телевізійний оператор, журналіст, диктор телепрограм, продюсер ТБ тощо). Також ми здійснили протягом 2017-2018 років для працівників НСТУ 14-ть спеціалізованих семінарів, де були залучені 208 слухачів. В лютому 2019 року був підписаний Меморандум про співпрацю, що дало додатковий поштовх в співпраці між УТРПІ та ПАТ«НСТУ», відкрило нові можливості та зумовило розробку стратегії довгострокового навчання фахівців усіх філій НСТУ. Враховуючи технічні можливості суспільного мовника, розгалуженість його філій, УТРПІ запропонував новітній підхід в наданні послуг: навчання через проведення онлайн-лекцій для надання теоретичних базових знань, та в подальшому здійснення практичних занять на місцях без відриву від виробництва. Фактично, з використанням технології відеоконференції станом на 10.06.2019 р. здійснені онлайн-лекції 154 операторам та режисерам усіх 22 регіональних філій НСТУ. Ця діяльність триватиме впродовж 2019 року.

Тематика базових курсових занять містить у собі основні аспекти фахової підготовки. Тому надаємо перелік лише тем короткострокових семінарів.

Головні теми семінарів 2018-2019 рр. для ПАТ «НСТУ»:

– Сучасні тенденції розвитку відео виробництва та нове обладнання для потреб регіональних ТРК.

– Об’єкти авторського та суміжних прав у сфері діяльності ЗМІ. Правові аспекти роботи з аудіовізуальними творами на ТБ та радіо.

– Місія, завдання та вимоги до суспільного мовника. Специфіка виробництва телевізійного контенту.

– Імідж каналу, корпоративний стиль, графічний дизайн, «одяг каналу», брендінг та ребрендінг. Сучасні вимоги до образних рішень на ТБ.

– Підвищення фахових знань з культури й техніки усного мовлення.

– Маркетинг соціальних мереж, SMM-журналістика та безпека в соціальних мережах.

Друковані видання що змінили форму власності.

Фахівці Укртелерадіопресінституту активно підтримують і районні ЗМІ під час процесу роздержавлення. Протягом 2016 – 2017 років було проведено 7 семінарів для 160 працівників редакцій районних видань. Вже в 2018 – 2019 роках проведено 25 навчальних семінарів, слухачами яких стали 400 фахівців. Якщо у 2016 – першій половині 2018 років акценти здійснювались на правових аспектах реалізації Закону України “Про реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ”, то у другій половині 2018 р. – першій половині 2019 р. вони змінились в сторону комерційних знань, які б надавали виданням можливість адаптації до нових умов конкурентної господарської та творчої діяльності.

Загалом слухачами освітніх семінарів Укртелерадіопресінституту протягом всього періоду стали представники більш ніж 300 видань з 20 областей України.

Особливості проведення семінарів для районних ЗМІ у процесі реформування протягом 2018-2019 років.

  1. Слухацька аудиторія формувалась як з представників видань що завершили реформування, так і з тих, що знаходилися лише на початковому етапі.
  2. На семінари були запрошені не лише творчі працівники та керівники видань, але й юристи та бухгалтери з майже 100 місцевих редакцій.
  3. Програма семінарів формувалась згідно з принципом: «Програма йде за слухачами».

Реформовані видання в процесі практичної діяльності в нових економічних умовах зіткнулись з питаннями, на які не могли отримати відповіді на місцях у зв’язку з відсутністю фахівців необхідної кваліфікації. Саме необізнаність у цих аспектах подекуди призводила до великих штрафних санкцій. Мова йдеться про питання авторського права, інтелектуальної власності в діяльності реформованих видань, проблеми в обранні системи оподаткування. Для більшості проблемою стало формування собівартості для газетної друкованої площі, частки в статутному капіталі, їх відображення в Деклараціях, вплив на субсидії тощо. За пропозицією одного з видань Полтавщини було складено програму навчальних семінарів, лише з практичних питань, з яких газетярі зможуть відразу отримати відповіді на місцях.

Завдяки оновленій Інтернет-сторінці УТРПІ з’явилась технічна можливість здійснювати онлайн-анкетування, в якому і були відображені усі актуальні питання газетярів всієї України. Це дало можливість краще готувати та проводити семінари.

Таким чином, за побажаннями газетярів було сформовано блоки практичних запитань:

Особливості правового статусу реформованих друкованих ЗМІ: додаткові права і гарантії; додаткові обмеження, заборони порівняно зі звичайними ЗМІ, відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

– Особливості корпоративного управління реформованих друкованих ЗМІ: відсутність трудового колективу як суб’єкта правовідносин; врегулювання корпоративних конфліктів в ТОВ, особливості приватного підприємства, особливості інших форм господарського товариства.

– Взаємовідносини з типографією, логістикою, правові особливості реклами в друкованих ЗМІ, особливості договорів на реалізацію і передплату друкованих ЗМІ, правові методи забезпечення виконання зобов’язань в господарських відносинах, оподаткування, тощо.

– Особливості державного замовлення в реформованих друкованих ЗМІ: законодавство про публічні закупівлі і державну підтримку суб’єктів господарювання в поєднанні з положеннями Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

– Особливості трудових взаємовідносин в реформованих друкованих ЗМІ: відсутність статусу державного службовця і відповідних обмежень, службові твори тощо.

– Інтелектуальна власність в діяльності реформованих друкованих ЗМІ: право на назву і право на торговельну марку, авторське право на статті і фотографії, роялті і ліцензійні угоди.

З питань податкового та бухгалтерського обліку висвітлювались наступні теми:

– Порівняння спрощеної та загальної систем оподаткування, за і проти.

– Розподіл прибутку та його облік. Куди й на які потреби можна використовувати.

– Дивіденди. Раціональність їх виплат. Нарахування, виплата, оподаткування, звітність.

– Ліквідація основних засобів: бухгалтерські та податкові нюанси.

– Ремонт приміщення, яке знаходиться в оренді. Облік витрат.

До проведення семінарів були залучені не лише викладачі Укртелерадіопресінституту але й провідні юристи та економісти України.

Особливості семінарів у 2019 році.

У поточному році акцент зроблено на виїзних семінарах у регіонах. Такі семінари відбулися для працівників роздержавлених друкованих ЗМІ у Запорізькій, Чернігівський, Полтавській, Харківський, Житомирській областей. У липні проводимо семінар у м. Краматорську для керівників видань Донецької та Луганської областей. До кінця року плануємо охопити ще 8-10 регіонів. Якщо говорити про контент семінарів, то головним стало надання практичних знань з питань комерції, маркетингу соціальних мереж для регіональних ЗМІ та SMM-журналістики. А саме – соціальні мережі як канал промо та трафіку для регіональних ЗМІ, системи залучення коштів: пряма реклама, партнерські програми, гранти та інші засоби залучення коштів через Інтернет тощо.

Головні теми семінарів 2019 року:

Системи зйомки, монтажу, прямого ефіру у соцмережах Facebook та Youtube.

– Зовнішній вигляд сторінки, якою бачимо її ми і якою бачать її люди.

– Алгоритм Facebook і Youtube.

– Метрики Facebook і Youtube: охоплення, залучення, нові користувачі.

– Групи, паблік, бізнес сторінки, особисті сторінки.

– Робота з лідерами думок.

– Віртуальний контент.

– Функції Facebook: репутація, імідж, розкрутка, лояльність, експертність, лідерство думки.

– Соціальні мережі як канал промо та трафіку для регіональних ЗМІ

– Системи залучення коштів – пряма реклама, партнерські програми, інші засоби залучення коштів через інтернет

Партнери УТРПІ в організації семінарів на виконання Закону «Про реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ».

Слід зазначити, що даний обсяг роботи не міг би бути виконаний Укртелерадіопресінститутом на високому рівні, якби до нього не залучилися наші партнери.

Перш за все, це Орган управління УТРПІ – Держкомтелерадіо, який допоміг встановити тісну взаємодію з усіма установами та організаціями, що мають відношення до вирішення даної проблеми, налагодити зв’язки з регіонами та виданнями, що роздержавлюються. Держкомтелерадіо не тільки сприяв, але й безпосередньо долучався до підготовки та проведення заходів.

Щиро дякуємо керівництву НСЖУ та її обласним осередкам, які сприяли вирішенню організаційних питань усіх наших заходів. Вони, як ніхто знають складнощі діяльності газетярів та тримають руку на пульсі їх проблем.

Окрема подяка Олександру Бухтатому, за його внесок в допомогу державним та комунальним друкованим ЗМІ в процесі їх реформування.

І, на останок хотів би відзначити дуже вагому роботу Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Саме ця міжнародна організація через комунікацію пані Марини Безкоровайної з середини 2018 року активно долучились до проведення великих заходів спільно з УТРПІ. Вони змогли залучити за власної ініціативи високопрофесійних лекторів з питань економіки, фінансів, права та взяти на себе значний тягар витрат.

Укртелерадіопресінститут – унікальний заклад освіти. Він єдиний в Україні, основною діяльністю якого є підвищення кваліфікації працівників ЗМІ. І тому абсолютно природнім є те, що саме УТРПІ в складний період здійснення реформ медійної галузі став активним учасником цих процесів. Усвідомлюючи досить обмежені можливості в наданні допомоги процесу реформування – ми все ж змогли по-максимуму використати свої можливості, залучити вагомих партнерів, що в результаті призвело до досить високих показників виконання Закону України «Про реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ».

Наразі, ми продовжуємо надавати якісні послуги освіти фахівцям ЗМІ України і не лише з фахових питань. УТРПІ займається популяризацією реалізації важливих державних програм. Ми допомагаємо працівникам реформованих видань отримати знання з питань євроатлантичної інтеграції, євроінтеграції та впровадження гендерної рівності.

Підписуйтесь на нас!