• Локація вул. Б. Хмельницького, 46, м. Київ, 01054, Україна
  • Номер телефону +38 (044) 234 4186

Нормативно-правова база

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_794

Резолюція 1325 Ради Безпеки ООН «Жінки, мир, безпека» (2000 р.)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_669

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80

Пекінська декларація (1995 рік)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_507

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

Постанова  Кабінету Міністрів України від  11.04.2018 №273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-%D0%BF

Загальні рекомендації, ухвалені Комітетом ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок №1-37

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цим явищем

Заключні зауваження до восьмої періодичної  доповіді України щодо виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, підготовлені Комітетом ліквідації дискримінації щодо жінок

Підписуйтесь на нас!