Розпочався курс «Удосконалення рівня володіння державною мовою» для державних службовців апарату Держкомтелерадіо02 березня 2023 року в  Укртелерадіопресінституті розпочався  навчальний курс «Удосконалення рівня володіння державною мовою» для державних службовців апарату Держкомтелерадіо.

Викладач курсу ‒ Дияк Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, викладач Укртелерадіопресінституту, доцент кафедри культури української мови Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Тематика навчального курсу:

  • державна мова – мова професійного спілкування;
  • основи культури української мови, норми літературної мови, типи мовних норм;
  • орфоепічні та акцентуаційні норми, лексико-семантичні норми професійного спілкування;
  • граматичні та стилістичні норми;
  • уніфікація орфографічних норм, зміни в українському правописі;
  • пунктуаційні норми;
  • ділові папери як засіб писемної професійної комунікації;
  • документи різних видів: вимоги до оформлення;
  • етикет ділового листування.
Sign up for us!