UTRPI Structure

Структура Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси

І. КЕРІВНИЦТВО

ІІ. ВІДДІЛЕННЯ ТЕЛЕРАДІОЖУРНАЛІСТИКИ ТА ДИКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ІІІ. НАВЧАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ РАДІОМОВЛЕННЯ

IV. НАВЧАЛЬНА ОПЕРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНЯ

V. ВІДДІЛЕННЯ ПРЕСИ ТА ІНТЕРНЕТ ЗМІ

VI. ВІДДІЛЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ЗМІ

VІI. ВІДДІЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ

VIII. ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ

IХ. ЛАБОРАТОРІЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Х. ЛАБОРАТОРІЯ  “НАВЧАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА СТУДІЯ”

ХІ. СЕКТОР ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА РЕКЛАМИ

ХІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ХІІІ. БУХГАЛТЕРІЯ

ХIV. ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

ХV. ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Sign up for us!