New Scientific Researches

Методичні рекомендації написання журналістських  матеріалів

Як опанувати журналістику як професію? Простої і однозначної відповіді на це запитання годі шукати,більше того, сповна не дасть її жодна з методичок, жоден з підручників чи монографій. Навіть разом узяті. Журналістика як наука, можливо, якнайяскравіше демонструє  правдивість аксіоми про те,що теорія без практики є мертвою.

Завантажити

__________________________________________________________________________________________________________

Юридичні аспекти реформування державних і комунальних ЗМІ

В Україні активно відбувається реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ, в якому
задіяно близько 700 видань. На шляху до роздержавлення перед його учасниками нерідко поста-
ють питання про те, як правильно оформити документи, необхідні для перетворення в приватне
підприємство, як визначити найкращу організаційно-правову форму підприємства, які документи
та на якому етапі надати державному реєстратору та багато інших. Цей посібник створено для того,
що допомогти виданням, які проходять процес реформування, успішно подолати цей шлях. У ньо-
му читачі зможуть знайти необхідні юридичні поради та зразки документів, які зроблять процеду-
ру перетворення легшою та зрозумілішою. Він розрахований на редакторів, членів трудових колек-
тивів державних і комунальних ЗМІ, що реформуються, а також на юристів, які надають їм правову
допомогу під час роздержавлення.

Завантажити

Sign up for us!