Новий партнер УТРПІУкраїнський інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси в особі  в.о. директора,  секретаря Національної спілки журналістів України, заслуженого журналіста України, доктора педагогічних наук Головченко Гліба Олександровича та Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України в особі директора, член – кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Лук’янової Лариси Борисівни 23 травня 2023 року  підписали угоду про співпрацю.

  В межах угоди сторони зокрема домовились про наступне:

  • Участь у спільних наукових (фундаментальних та прикладних) дослідженнях, спрямованих на сприяння професіоналізації освіти дорослих, професійному розвитку педагогічних, науково – педагогічних і наукових працівників;
  • Започаткування та здійснення спільних наукових практико орієнтованих проектів у сфері освіти дорослих;
  • Обмін досвідом, науковими, методичними та іншими публікаціями з проблем професіоналізації педагогічних, науково – педагогічних і наукових працівників, підготовка та видання спільних наукових, навчально – методичних та інших праць;
  • Організація спільних  просвітницьких, науково – практичних заходів (гостьових лекцій, конференцій, семінарів, круглих столів тощо) з метою популяризації наукових і методичних досягнень працівників обох інститутів.  

 Під час урочистого підписання керівники звернулися з вітальними промовами, зокрема Лариса Борисівна Лук‘янова відмітила «Враховуючи взаємну зацікавленість у розвитку співробітництва, усвідомлюючи важливість спільних дій, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку освіти дорослих в Україні сторони уклали цю угоду…»

 Також вона вручила Подяку від Української асоціації освіти дорослих Головченко Глібу Олександровичу за дієвий вклад в організацію «Форуму із питань законодавчого забезпечення навчання та освіти дорослих в Україні». Який пройшов 6 квітня 2023 року в місті Києві.

В своїй відповіді Головченко Гліб Олександрович подякував за відзнаку, та відмітив що сприймає цю нагороду як заслугу всього колективу Укртелерадіопресінституту. На при кінці свого виступу він сказав «Ми вперше в історії наших установ – Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Національної академії педагогічних наук України – розпочинаємо співпрацю. І я впевнений, що ця співпраця буде успішною і корисною як для наших галузей, так і для всієї України».

Sign up for us!