П Р Е З Е Н Т А Ц І Я

програми комунікатора  дистанційного навчання

"Укртелерадіопресінститута"

1. Ціль організації програми   дистанційного навчання (ДН) –  це  створення інтерактивної системи оn-line інформаційної підтримки  дистанційної взаємодії (в незалежності від місця і часу) між викладачами і слухачами в рамках учбово-освітніх програм, на базі застосування „Системи дистанційних тренінгів і навчальних курсів (СДТНК)” та інтернет технологій і комп'ютерної техніки.  

 

2. Задачі організації програми ДН:

- оn-line формування викладачами (методистами) бази даних (БД)  навчальних програм і завдань слухачам;

- оn-line отримання учбових завдань слухачами і оn-line відправка виконаних учбових завдань на адресу викладачів;

- оn-line формування викладачами (методистами)  БД тестових завдань і оn-line     тестування знань слухачів в рамках заданих навчальних програм;  

- оn-line   адміністративний    контроль за формуванням навчальних програм і завдань та оn-line   контроль за їх виконанням;

- оn-line      формування  електронної бібліотеки і оn-line      доступ до її ресурсів викладачів і слухачів;

- оn-line  консультації між викладачами і слухачами (Поштовий сервер);

- оn-line формування інформаційних повідомлень на електронній дошці оголошень, як  інституту та і кафедр;

- створення інтерактивного середовища (форум) для  оn-line спілкування між учасниками ДН.

 3. Структура побудови програми ДН:

 Програма ДН будується на базі багатофункціонального навчально-інформаційного порталу, розташованого на сервері „Укртелерадіопресінституту”.

Організаційна структура  програми ДН складається з персоніфікованих електронних майданчиків користувачів (викладачів, слухачів, методистів, співробітників адміністрації і т.і.).  

  Інформаційна  структура програми ДН відповідає стандартній структурі побудови навчального процесу інституту, а саме: -  Кафедра - Предмет навчання – Програма навчання  – Навчальний матеріал – Навчальні консультації - Навчальні завдання - Тестові завдання - Контроль навчання..

4. Методи  побудови програмного забезпечення:

Програма ДН будується за допомогою методів що використовуються при застосуванні  інтернет технологій на базі використання  персональних комп'ютерів та базового системного .програмного забезпечення.

В основі реалізації методів побудови програмного забезпечення  застосовані наступні язики програмування – HTML, Java, РНР.

Система побудови програмного забезпечення застосовує методи ієрархічного структурування програмних модулів у відповідності до складу вирішуємих задач.

Система баз даних, що використовується в програмі ДН, створена за методом  побудови розподілених БД в форматі текстових файлів, з’єднаних  в ієрархічні групи відповідно до складу вирішуємих задач.

  В систему розподілених БД входять:

-         БД зареєстрованих слухачів;

-         БД зареєстрованих викладачів;

-         БД зареєстрованих співробітників адміністрації інституту;

-         БД навчальних завдань;

-         БД навчального матеріалу (електронні бібліотеки);

-         БД розісланих навчальних завдань слухачам;

-         БД виконаних слухачами навчальних завдань;

-         БД тестових завдань;

-         БД результатів виконання тестових завдань слухачами;

-         БД   статистики результатів навчання;

-         БД дошок оголошень кафедр та адміністрації інституту;

-         БД поштового серверу;

-         БД спілкування (форуму).

Інтерфейс користувача розроблено за методом багатофреймового інформаційного терміналу, що складається з трьохфреймофої структури розподілу інформації. Мова інтерфейсу користувача – українська.

5. Опис функціональної структури електронних майданчиків програми ДН:

В систему персоніфікованих електронних майданчиків ДН входять:

- Електронний майданчик формування заявок на реєстрацію слухачів;

- Електронні майданчики слухачів. Функціонально призначені для проведення оn-line взаємодії між слухачами і викладачами. Включають:

§        площадка доступу до БД зареєстрованих слухачів;

§        площадка доступу до БД зареєстрованих викладачів;

§        площадка доступу до БД зареєстрованих співробітників адміністрації інституту;

§        площадка отримання навчальних завдань з БД навчальних завдань;

§        площадка відправка виконаних навчальних завдань в адресу БД електронної площадки викладача;

§        площадка проходження тестування в рамках навчальної програми;

§        площадка відображення  результатів тестування слухача;

§        площадка доступу до електронної бібліотеки (пошук і отримання навчального матеріалу з електронних бібліотек кафедр);

§        площадка відображення результатів виконання навчальних завдань;

§        площадка доступу до електронних дошок оголошень кафедр та адміністрації інституту, з метою оперативного отримання  інформації про навчальний процес: розклади занять, планування проведення навчальних заходів, отримання інформаційних файлів з навчальними матеріалами, і т.і.;

§        площадка  спілкування між учасниками ДН (форум);

§        площадка доступу до Поштового серверу – дає можливість індивідуального обміну інформацією між учасниками ДН, а також отримання індивідуальних консультацій викладач (адміністрація) - слухач і т.і. .

- Електронні майданчики викладачів. Функціонально призначені для проведення оn-line взаємодії між викладачами і слухачами. Включають:

§        площадка доступу до БД зареєстрованих слухачів; 

§        площадка доступу  до БД зареєстрованих викладачів;

§        площадка доступу  до БД зареєстрованих співробітників адміністрації інституту;

§        площадка доступу до електронної бібліотеки;

§        площадка формування БД навчального матеріалу в електронній бібліотеці;

§        площадка отримання заявок від покупців навчального матеріалу з електронної бібліотеки;

§        площадка формування БД навчальних завдань слухачам;

§        площадка розподілу навчальних завдань слухачам;

§        площадка отримання виконаних слухачами навчальних завдань;

§        площадка доступу до БД  результатів  навчання слухачів;

§        площадка формування БД тестових завдань;

§        площадка доступу до БД результатів тестування слухачів;

§        площадка доступу до електронних  дошок оголошень;

§        площадка спілкування (форум);

§        площадка доступу до Поштового серверу програми ДН – дає можливість індивідуального обміну інформацією між учасниками ДН, а також проведення індивідуальних консультацій викладач - слухач і т.і. .

- Електронні майданчики асистентів (методистів)_кафедр. Функціонально ідентичні електронним майданчикам викладачів. Використовуються з метою звільнення (при необхідності) викладачів  від процесу формування навчальних БД, а також оперативної передачі в їх адресу поточної інформації відносно результатів виконання навчальних завдань. Додатково здійснюють реєстрацію викладачів в БД програми ДН і адмініструють роботу електронної бібліотеки і електронної дошки оголошень;

- Електронні майданчики завідуючих кафедр. Функціонально призначені для оn-line оперативного контролю за проведенням навчальної взаємодії викладачів кафедри із слухачами. Включають:

§        площадка доступу до БД зареєстрованих слухачів; 

§        площадка доступу  до БД зареєстрованих викладачів;

§        площадка доступу  до БД зареєстрованих співробітників адміністрації інституту;

§        площадка доступу до електронної бібліотеки;

§        площадка контролю за формуванням викладачами БД навчальних завдань;

§        площадка контролю за розподілом викладачами навчальних завдань слухачам;

§        площадка контролю за результатами виконання навчальних завдань слухачами;

§        площадка контролю за результатами тестування слухачів;

§        площадка доступу до електронних дошок оголошень;.

§        площадка спілкування (форум);

§        площадка доступу до Поштового серверу програми ДН – дає можливість індивідуального обміну інформацією між учасниками ДН, а також проведення індивідуальних консультацій викладач - слухач і т.і. .

- Електронні майданчики співробітників адміністрації інституту. Функціонально призначені для оn-line оперативного контролю за проведенням навчальних програм кафедра - викладач – слухач.  Включають:

§        площадка доступу до БД зареєстрованих слухачів; 

§        площадка доступу  до БД зареєстрованих викладачів;

§        площадка доступу  до БД зареєстрованих співробітників адміністрації інституту;

§        площадка доступу до електронної бібліотеки;

§        площадка контролю за формуванням БД навчальних завдань викладачами кафедр;

§        площадка контролю за розподілом викладачами кафедр навчальних завдань слухачам;

§        площадка контролю за результатами виконання навчальних завдань слухачами;

§        площадка контролю за проведенням тестових завдань слухачами;

§        площадка доступу до електронних дошок оголошень;

§        площадка спілкування (форум);

§        площадка доступу до Поштового серверу програми ДН – дає можливість індивідуального обміну інформацією між учасниками ДН, а також проведення індивідуальних консультацій викладач (адміністрація) - слухач і т.і. .

- Електронні майданчики асистентів (методистів)  співробітників адміністрації інституту. Функціонально ідентичні електронним майданчикам співробітників адміністрації інституту. Використовуються з метою звільнення (при необхідності) співробітників адміністрації інституту від особистого контролю за проведенням процесу дистанційного навчання, та оперативної передачі в їх адресу поточної інформації відносно результатів проведення навчальних заходів кафедрами. Додатково здійснюють реєстрацію заявок слухачів на підключення до програми ДН, обслуговують електронну дошку оголошень;

 - Електронні бібліотеки кафедр. Функціонально призначені для розміщення різної навчальної інформації, як платної, так і безкоштовної (лекції, підручники, методичні матеріали, наукові статті, довідники, зразки курсових і контрольних робіт, реферати, відео матеріали і.т.і.) в БД бібліотеки кафедр, а також забезпечують автоматичний on-line пошук навчального матеріалу і завантаження його на електронну площадку користувача.  У  разі платного статусу навчального матеріалу – on-line оформлення електронної заявки на придбання навчального матеріалу і подальший контроль за його оплатою, і передачею на адресу покупця. При цьому, контроль за надходженням заявок від покупців і передачі їм навчального матеріалу, проводять виключно самі автори навчального матеріалу, що запобігає  не санкціонованому  його використанню.

- Електронна дошка оголошень адміністрації інституту. Функціонально призначена для здійснення інформаційних повідомлень різного змісту в адресу інституту, слухачів, викладачів або кафедр. Має функціональну нагоду підключати до оголошень різні файли з метою передачі великих об'ємів інформації.

- Електронні дошки оголошень кафедр. Функціонально призначені для здійснення інформаційних повідомлень різного змісту в адресу слухачів, викладачів або кафедр. Мають функціональну нагоду підключати до оголошень різні файли з метою передачі великих об'ємів інформації.

- Електронний майданчик інтернет навчальних ресурсів. Функціонально призначений для пошуку в інтернеті  інтерактивних навчальних ресурсів за освітою. Має інтерактивні посилення на розміщені в інтернеті навчальні засоби.

- Електронний майданчик адміністратора програми ДН. Функціонально призначена для повного системного адміністрування БД програми ДН, та повного дублювання всіх оперативних функцій, що знаходяться на майданчиках викладачів, методистів та співробітників адміністрації інституту, а також   для здійснення інформаційних повідомлень в адресу зареєстрованих учасників ДН, про зміни в роботі програми ДН .