• Локація вул. Б. Хмельницького, 46, м. Київ, 01030, Україна
  • Номер телефону (044) 234 3552

Гендерна рівність

Гендерна рівність — це досягнення рівності у правах, обов’язках, можливостях і чоловіків,  і жінок.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW,1980) та її Факультативний протокол, Пекінська декларація та Платформа Дій (1995) – це далеко не повний перелік головних міжнародних зобов`язань щодо забезпечення гендерної рівності, до яких долучилася Україна. Крім того, наразі затверджено Державну програму щодо забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок, а також Національний план дій «Жінки, Мир та Безпека» у якості додатку до Резолюції Ради Безпеки 1325.

Проте, не зважаючи на вжиті заходи, які держава здійснила в цьому шляху, жінки досі стикаються з перешкодами у реалізації своїх політичних, економічних та соціальних прав. Випадки насильства щодо жінок та дівчат, включаючи побутове та сексуальне насильство, залишаються актуальними, це створює перешкоди для  безумовної і повної реалізації їхнього потенціалу в усіх сферах життя, а відтак вони зазнають дискримінації. Рівень доступу жінок до процесу прийняття рішень на будь-якому рівні є надто низьким. Представництво жінок у відповідних структурах  обмежене. Гендерна дискримінація особливо загострилася під час війни в ОРДЛО , а також в анексованому Криму.

Саме тому Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси визначив напрям гендерної рівності одним з пріоритетних у своїй освітній діяльності. Відповідно до навчального плану Інститут проводить семінари та круглі столи з цієї тематики. Вчені , громадські діячі, гендерні експерти, в тому числі міжнародні, доносять представникам ЗМІ актуальну інформацію, в ході тренінгів виробляють умовні тематичні плани з висвітлення правозахисної діяльності щодо дискримінованих за гендерною ознакою, надають поради, діляться досвідом роботи зарубіжних медіа та інтернет-ресурсів.

Укртелерадіопресінститут розробляє методичні рекомендації для, журналістів, щоб простою мовою пояснити працівникам медійної сфери поняття гендеру. Конкурси для  журналістів місцевих видань чи студій на кращий матеріал за темою є стимулом   створювати нові цікаві та корисні публікації чи передачі. Адже нерідко саме вчасне сказане слово, чи прочитана інформація рятує людське життя.

Важливо, що завдяки ЗМІ люди ,котрі страждають через насильство, мають змогу дізнатися про спеціальні  державні та громадські інституції, які в разі потреби надають допомогу. А Укртелерадіопресінститут  забезпечує  регіональні ЗМІ необхідними знаннями та навичками донесення потрібної інформації,  що значно спрощує їхню роботу та є соціально затребуваною та  корисною.

Підписуйтесь на нас!