Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси

Укртелерадіопресінститут

Укртелерадіопресінститут



Про проведення відкритого конкурсного відбору на посаду директора Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси

22.09.2017 | 09:00 | Прес-служба Держкомтелерадіо


Держкомтелерадіо оголошує про проведення відкритого конкурсного відбору на посаду директора Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси. Місцезнаходження Укртелерадіопресінституту: вул. Б. Хмельницького, 46, м. Київ, 01030. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 р. № 777. Основні напрями діяльності установи: Науково-освітній (підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів засобів масової інформації); перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців, керівників підприємств, установ і організацій; виконання науково-дослідних робіт з актуальних проблем ЗМІ. Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі – 14 календарних днів з дня опублікування. Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01001, відділ роботи з персоналом, каб. 801. Телефон для довідок: (044) 278-53-38. Електронна адреса: kadry@comin.gov.ua. Перелік документів, що подаються претендентом особисто: адресовану комісії заяву щодо участі в конкурсному відборі (у письмовій формі, з обов’язковим зазначенням дати написання та особистим підписом претендента); належним чином завірені копії: - документа, що посвідчує особу (паспорт); - трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи; - документа про вищу освіту; - біографічну довідку (резюме); - конкурсну пропозицію; - згоду на обробку персональних даних; - рекомендації та інші документи на розсуд претендента. Відповідальність за недостовірність документів несе претендент. У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсний відбір буде проводитися за адресою: вул. Хрещатик, 26, м. Київ, Національний прес-центр телебачення і радіомовлення України. Початок роботи конкурсної комісії 12.10.2017 о 10:00 год. Комісія оприлюднює на офіційному сайті результати конкурсного відбору не пізніше ніж протягом трьох днів з дати його завершення. Вимоги до претендента: громадянство України, володіння державною мовою, вища освiта другого рiвня за ступенем магiстра за галуззю знань «Управлiння та адмiнiстрування» або вища освiта другого рiвня за ступенем магiстра за галуззю знань «Електроніка та телекомунікації» або «Журналістика» або «Культура і мистецтво», стаж роботи на керiвних посадах нижчого рiвня – не менше нiж 5 рокiв. Претендент не допускається до участі в конкурсному відборі в разі неподання ним одного із зазначених у Переліку документів, відсутності вищої освіти за відповідною спеціальністю у визначених вимогами до претендента галуззях знань та досвіду успішної роботи, невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій, а також наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності та в інших випадках передбачених законодавством. Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проект стратегічного плану розвитку установи на середньострокову перспективу, в якому передбачаються: детальний першочерговий план реформування установи протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників установи, підвищення її конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку установи; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану установи, - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).


Ви хочете стати журналістом, займатись літературною роботою... Хочете працювати в газеті, на радіо чи телебаченні... Тоді завітайте до нашого Укртелерадіопресінстітуту.

У нас Ви зможете підвищити кваліфікацію чи одержати первину підготовку за спеціальностями: журнапіст-ведучий телерадіопрограм, режисер телебачення, звукорежисер, телеоператор, режисер відеомонтажу, спеціаліст з реклами, гример-візажист, стиліст.

Таким чином, навчаючись в унікальному екстернатному режимі денного навчання (1,5 – 3 міс.) та вечірнього (4 міс.) за порівняно невисоку плату Ви маєте можливість одержати інститутський Сертифікат державного зразка з рекомендацією для роботи в засобах масової інформації.


 

Для тих хто мріє стати телеоператором або фотохудожником.

 

Шановні друзі! Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіо і преси ,кафедра операторської майстерності, запрошують на навчання бажаючих опанувати складну і зараз дуже потрібну професію кінотелеоператора. Крім основного фаху слухачі також опановують навички фотохудожників та фоторепортерів. Інститут існує більше сорока років. За цей час ми навчили сотні спеціалістів. Наші випускники успішно працюють на всіх телестудіях України та за її межами. Багато з них стали незалежними фотохудожниками або пішли в фотожурналістику. Сертифікат інституту, знаний у телевізійному світі і надає право його власнику влаштовуватись на роботу у засоби масової інформації. А молоді люди, які бажають вчитися далі, (тобто вступати до кіноінституту університету ім. І.Карпенка-Карого) - практично не мають проблем на вступних іспитах. Оскільки інститут є державною структурою,то ми працюємо за програмою затвердженою в Міносвіти. Це практично курс кіно факультету але в стислому вигляді. Базові предмети, які викладаються під час навчання такі: 1.Основи теорії композиції. 2.Експонометрія телефотозйомки. 3.Кіноплівка та основи сенситометрії. 4.Операторська (прикладна)оптика. 5.Світлотехніка кінотеле зйомок. 6.Основи теорії монтажу. 7.Сучасна телевізійна та цифрова техніка. 8.Майстерність операторського освітлення. Проводяться перегляди та розбір світової кінокласики. По всім зазначеним темам читаються повноцінні лекції та обов’язково складаються конспекти. За час зайнять слухачі виконують низку практичних вправ зі зйомок на цифровій фототехніці та відеозйомки в учбовій студії, обладнаній за всіма сучасними вимогами. Опановуючи майстерність фотокомпозиції, студенти знімають роботи з таких жанрів: 1.Пейзаж. 2.Натюрморт. 3.Постановочний портрет. 4.Тренаж зі світлом на гіпсових моделях. 5.Документальний портрет. 6.Жанрові знімки. 7.Фоторепортаж та фотонарис. Звичайно, виконуються вправи з телекамерами. Викладацький штат складається з операторів-професіоналів, які мають багаторічний досвід роботи на телебаченні та в кіно Крім того вони мають більш як 30 річний досвід педагогічної роботи на кіно факультеті теперішнього університету ім. І.Карпенка-Карого. Курс ведуть Заслужений Діяч мистецтв, доцент, Ю. А. Федоров та оператор-постановник кіно і телебачення,лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка В. А. Кущ. Навчання відбувається протягом трьох місяців п`ять днів на тиждень.

Форма навчання – денна..


Реквізити: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 46; телефон: (044) 234 3552; тел./факс: (044) 234 4186.

E-mail: nmv@utrpi.org.ua – навчально методичний відділ, secretar@utrpi.org.ua – секретар.

Заявки на навчання можна надсилати поштою або факсом.

 

 

Відомості про Фінансову та господарчу діяльність

 

 


Viewable with any browser Valid HTML 4.01

© 2005 Укртелерадіопресінститут. Веб-дизайн – MediaPride Ukraine